Bezdarbnieka pabalsta kalkulators

Bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanas kalkulators palīdzēs Jums noskaidrot, kādu summu un cik ilgi saņems bezdarbnieks.
Vienkārši norādiet bruto algu un darba stāžu, vai citus nosacījumus.

Bezdarbnieka dati

Tips:

Pabalsta aprēķina rezultāts

Kopā 2700.00 EUR
Pabalsta apmērs 500.00 EUR
1. mēnesis 100% 500.00 EUR
2. mēnesis 100% 500.00 EUR
3. mēnesis 75% 375.00 EUR
4. mēnesis 75% 375.00 EUR
5. mēnesis 50% 250.00 EUR
6. mēnesis 50% 250.00 EUR
7. mēnesis 45% 225.00 EUR
8. mēnesis 45% 225.00 EUR

Šim kalkulatoram ir informatīvs raksturs.

Pēdējās izmaiņas:


Paskaidrojumi

Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums ir 8 mēneši 12 mēnešu periodā no pabalsta piešķiršanas dienas.

Vidējie mēneša bruto ienākumi - vidējie ienākumi pirms nodokļu nomaksas 12 mēnešu periodā, kas beidzās 2 mēnešus pirms bezdarbnieka statusa piešķiršanas.
Neieskaitot tajā algu, kas gūta bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā vai laikā, kad bijusi atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas ar nepieciešamību kopt bērnu, dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu, vecāku pabalsta turpinājumu, slimības palīdzības pabalstu, atbalstu dīkstāve esošu darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai.

Aprēķinā neiekļauj tos divus mēnešus, kuros bijusi viszemākie un visaugstākie ienākumi.

Darba stāžs - stāžs bezdarbnieka statusa piešķiršanas brīdī.

Kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas alga nedrīkst pārsniegt 1/365 daļu no VSA obligāto iemaksu gada maksimāla apmēra.

Ja 12 mēnešu periodā, par kuru aprēķināma vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, esat atradies bērna kopšanas atvaļinājumā, bezalgas atvaļinājumā, ko piešķir saistībā ar nepieciešamību kopt bērnu (attiecas uz adoptētājiem, aizbildņiem, audžuvecākiem u.c. personām, kuras bērnu faktiski kopj un audzina) vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā un attiecīgās iemaksas šajā periodā darba devējam nebija jāveic, tad vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par iepriekšējiem 12 mēnešiem pirms attiecīgā perioda, "atkāpjoties" līdz darba devēja pēdējai reģistrētajai iemaksu algai.

VSA obligāto iemaksu gada maksimālais apmērs ir:

  • 2018. gadā €55000,
  • 2019.-2021. gadā €62800,
  • 2022.-2024. gadā €78100.

Pabalstu var saņemt, ja personai:

  • piešķirts bezdarbnieka statuss;
  • kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par 1 gadu;
  • ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam Latvijas Republikā ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Papildus informāciju par bezdarbnieka statusu un pabalstiem var saņemt Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

Izslēgt arhīvu