Pašnodarbinātā nodokļu kalkulators

Pašnodarbinātā dati

EUR
EUR
EUR

Aprēķina rezultāts

€347.72
Ienākumi €600.00
Sociālais nodoklis no €500 31.07% €155.35
Sociālais nodoklis no €100 10% €10.00
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% €86.93

Jauns aprēķins

Pēdējās izmaiņas:


Paskaidrojumi

VSAOI - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Pašnodarbinātā persona - fiziska persona, kura ir reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicējs.

VSAOI objekta 2021. gadā minimālais apmērs ir €500 un maksimālais apmērs - €62800.

VSAOI objekta 2022. gadā minimālais apmērs ir €500 un maksimālais apmērs - €78100.

Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes:

 • 31.07% vispārējā gadījumā,
 • 29.36% pensionēšanas vecumā,
 • 26.59% nekustamā īpašuma apsaimniekošanā.

Obligātās iemaksas aprēķina no ienākuma kas nav mazāks par €500.

Papildus obligātās iemaksas jāveic pensiju apdrošināšani no summas virs €500:

 • 5% līdz 2021. gada 30. jūnijam,
 • 10% no 2021. gada 1. jūlija.

Ja ienākumi mēnesī ir mazāk par €500, tad pensiju apdrošināšanai obligātās iemaksas veic tikai:

 • 2021. gadā 5% (10%),
 • 2022. gadā 10%.

VSAOI iemaksas neveic, ja ienākumi no gada sākuma nepārsniedz €50.

No 2021. gada 1. jūlija jāveic minimālās obligātās iemaksas no ienākuma €1500 ceturksnī.

Minimālās obligātās iemaksas par ceturksni aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Ja pašnodarbinātais prognozē, ka saimnieciskās dabrbības ienākums nesasniedz €1500 ceturksnī, viņš iesniedz VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem

 • līdz 15. janvārim (17/01 no 01.01.2022) par pirmo ceturksni,
 • līdz 15. aprīlim (17/04 no 01.01.2022) par otro ceturksni,
 • līdz 15. jūlijam (17/07 no 01.01.2022) par trešo ceturksni,
 • līdz 15. oktobrim (17/10 no 01.01.2022) par ceturto ceturksni.

Par katru ceturksni, par kuru veic obligātās iemaksas, jāiesniedz VID ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

No saimnieciskās darbības iedzīvotāju ienākuma maksājamo nodokli (IIN) aprēķina par gadu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

IIN apmēru aprēķina, gada ienākumam piemērojot progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi. Apraksts ir Algas kalkulatorā.

Paplidus informācija VID mājas lapā.