Pašnodarbinātā nodokļu kalkulators

Pašnodarbinātā dati

EUR
EUR
EUR

Aprēķina rezultāts

€399.50
Ienākumi €700.00
Sociālais nodoklis no €620 31.07% €192.63
Sociālais nodoklis no €80 10% €8.00
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% €99.87

Jauns aprēķins

Pēdējās izmaiņas:


Paskaidrojumi

Laukā "Neapliekamais minimums" ir "0", jo tas nav noteikts skaitlis, jums pašiem jānorāda šo minimumu saskaņā ar VID datiem vai maksātāja prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.

Maksimālais gada neapliekamais minimums ir:

 • 2023. gadā — €6000;
 • 2022. gadā — €5100:
  • 01/01-30/06 — €2100,
  • 01/07-31/12 — €3000;
 • 2021. gadā — €3600.

Neapliekamais minimums ir €0:

 • 2021.-2023. gadā — ja gada apliekamais ienākums ir virs €21600, piemēram, ienākums mēnesī €1801.

VSAOI - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Pašnodarbinātā persona - fiziska persona, kura ir reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicējs.

VSAOI objekta 2023. gadā minimālais apmērs ir €620 un maksimālais apmērs — €78100.

VSAOI objekta 2022. gadā minimālais apmērs ir €500 un maksimālais apmērs — €78100.

VSAOI objekta 2021. gadā minimālais apmērs ir €500 un maksimālais apmērs — €62800.

Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes:

 • 31.07% vispārējā gadījumā,
 • 29.36% pensionēšanas vecumā,
 • 26.59% nekustamā īpašuma apsaimniekošanā.

Obligātās iemaksas aprēķina no ienākuma kas nav mazāks par:

 • 2023. gadā — €620;
 • 2021.-2022. gadā — €500.

Papildus obligātās iemaksas jāveic pensiju apdrošināšanai:

 • 2023. gadā — 10% no summas virs €620;
 • 2021.-2022. gadā no summas virs €500:
  • 5% līdz 2021. gada 30. jūnijam,
  • 10% no 2021. gada 1. jūlija.

Pensiju apdrošināšanai obligātās iemaksas veic tikai:

 • 2023. gadā ja ienākumi mēnesī ir mazāk par €620 — 10%;
 • 2022. gadā ja ienākumi mēnesī ir mazāk par €500 — 10%;
 • 2021. gadā ja ienākumi mēnesī ir mazāk par €500 — 5% (10%).

VSAOI iemaksas neveic, ja ienākumi no gada sākuma nepārsniedz €50.

2023. gadā jāveic minimālās obligātās iemaksas no ienākuma €1860 ceturksnī.

No 2021. gada 1. jūlija jāveic minimālās obligātās iemaksas no ienākuma €1500 ceturksnī.

Minimālās obligātās iemaksas par ceturksni aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Ja pašnodarbinātais prognozē, ka saimnieciskās darbības ienākums nesasniedz:

 • 2023. gadā — €1860 ceturksnī;
 • 2021.-2022. gadā — €1500 ceturksnī

, viņš iesniedz VID iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem

 • līdz 17. janvārim par pirmo ceturksni,
 • līdz 17. aprīlim par otro ceturksni,
 • līdz 17. jūlijam par trešo ceturksni,
 • līdz 17. oktobrim par ceturto ceturksni.

Par katru ceturksni, par kuru veic obligātās iemaksas, jāiesniedz VID ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

No saimnieciskās darbības iedzīvotāju ienākuma maksājamo nodokli (IIN) aprēķina par gadu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

IIN apmēru aprēķina, gada ienākumam piemērojot progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi. Apraksts ir Algas kalkulatorā.

Papildus informācija VID mājas lapā.