Pašnodarbinātā nodokļu kalkulators

Pašnodarbinātā dati

EUR
EUR

Tips:

Aprēķina rezultāts

Sociālais nodoklis 12.50 EUR
Ienākumi 250.00 EUR
Sociālais nodoklis 5% 12.50 EUR

Jauns aprēķins

Pēdējās izmaiņas:


Paskaidrojumi

VSAOI - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Pašnodarbinātā persona - fiziska persona, kura ir reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicējs.

VSAOI objekta 2021. gadā minimālais apmērs ir €500 un maksimālais apmērs - €62800.

VSAOI iemaksas neveic, ja ienākumi no gada sākuma nepārsniedz €50.

Par katru ceturksni, par kuru veic obligātās iemaksas, jāiesniedz VID ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

No saimnieciskās darbības iedzīvotāju ienākuma maksājamo nodokli (IIN) aprēķina par gadu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

IIN apmēru aprēķina, gada ienākumam piemērojot progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi.