Atvaļinājuma naudas kalkulators

Informāciju par brīvdienām un darba dienām var atrast kalendārs.lv lapā.

Atvaļinājuma nauda =

Vidējās izpeļņas aprēķins

Paskaidrojumi

Atvaļinājums gadā ir 4 kalendāras nedēļas, t.i. 28 kalendāras dienas, jeb 20 darba dienas, neskaitot svētku dienas.

Dienas vidējā izpeļņa darba dienā =

  • ja normalais darba laiks: pēdējo 6 mēnešu (pirms atvaļinājuma sākuma mēneša) darba samaksas kopsummu dalot ar nostrādāto darba dienu skaitu;
  • ja summētais darba laiks: stundas vidējo izpeļņu reizinot ar vidējo nostrādāto stundu skaitu darba dienā, kuru aprēķina, pēdējo 6 mēnešu (pirms atvaļinājuma sākuma mēneša) laikā nostrādāto stundu skaitu dalot ar kalendāra darba dienu skaitu (izņemot attaisnotu prombūtni) pēdējo 6 mēnešu (pirms atvaļinājuma sākuma mēneša) laikā.

Izpeļņa ir alga, prēmijas, piemaksas, kas paredzētās Darba likumā.

Nostrādāto dienu skaitā neietilpst pārejošas darbnespējas dienas, atvaļinājuma dienas un dienas, kad nav veicis darbu saskaņā ar Darba likuma 74. pantu.