Samaisīt rindas teksta laukā

Šeit ir iespēja samaisīt rindas ar skaitļiem, vārdiem, frāzēm un tml.