Darba algas kalkulators

Šis algas kalkulators palīdz uzzināt neto algu norādot bruto algu un otrādi Latvijā.


Aprēķina rezultāts

Neto alga (uz rokas) 716.00 EUR
Sociālais nodoklis 10.5% 105.00 EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% 179.00 EUR
Sociālais nodoklis, darba devēja daļa 23.59% 235.90 EUR
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 0.36 EUR
Darba devēja izdevumi kopā 1236.26 EUR

Šim kalkulatoram ir informatīvs raksturs.

Pēdējās izmaiņas:

Neapliekamais minimums (diferencētais)

Laukā "Neapliekamais minimums" ir "0", jo tagad tas nav noteikts skaitlis, jums pašiem jānorāda šo minimumu saskaņā ar VID datiem vai maksātāja prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.

Maksimālais gada neapliekamais minimums ir:

 • 2023./2024. gadā ir €6000 (€500 mēnesī);
 • 2022. gadā ir €5100:
  • 01/01-30/06 — €2100 (€175 mēnesī),
  • 01/07-31/12 — €3000 (€250 mēnesī);
 • 2020.-2021. gadā ir €3600 (€300 mēnesī).

Neapliekamais minimums ir €0:

 • 2021.-2024. gadā — ja gada apliekamais ienākums ir virs €21600, piemēram, darba alga €1801.

Minimālā alga

Minimālā darba alga normālā darba laika ietvaros:

 • 2024. gadā ir €700 mēnesī.
 • 2023. gadā ir €620 mēnesī.
 • 2021./2022. gadā ir €500 mēnesī.

Minimālā alga ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 656.

2024. gadā minimālās VSA obligātās iemaksas jāveic no ienākuma €2100 ceturksnī.

2023. gadā minimālās VSA obligātās iemaksas jāveic no ienākuma €1860 ceturksnī.

No 2021. gada 1. jūlija jāveic minimālās VSA obligātās iemaksas no ienākuma €1500 ceturksnī.

Iedzīvotāju mēneša ienākuma nodokļa progresīvā likme

Likme 20% mēneša ienākumam līdz €1667.

Likme 23% mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz €1667.

Iedzīvotāju gada ienākuma nodokļa progresīvā likme

Likme 20% gada ienākumam līdz €20004.

2022.-2024. gadā likme 23% gada ienākuma daļai, kas pārsniedz €20004 un nepārsniedz €78100.

2021. gadā likme 23% gada ienākuma daļai, kas pārsniedz €20004 un nepārsniedz €62800.

2022.-2024. gadā likme 31% gada ienākuma daļai, kas pārsniedz €78100 piemēro iesniedzot gada ienākuma deklarāciju.

2021. gadā likme 31% gada ienākuma daļai, kas pārsniedz €62800 piemēro iesniedzot gada ienākuma deklarāciju.

No 2024. gada 1. janvāra mikrouzņēmuma darbiniekiem, kas vienlaikus gūst ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, piemēro ar IIN neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošām personām.Paldies visiem kas palīdz pilnveidot šo algas kalkulatoru!

Ieslēgt arhīvu