Teksta skaitītājs

Iegūstiet simbolu, vārdu, burtu un teikumu skaitu.

Vārdi: 0

Burti: 0

Teikumi: 0

Kopā simbolu skaits: 0

Skaitām vārdus, burtus, teikumus, rakstzīmes

Aprēķinot, tiek izmantoti īpaši algoritmi, kas var atšķirties no gaidītā rezultāta.

Vārdu skaits
Lai noteiktu vārdu skaitu, sistēma sadala tekstu blokos, kas aprobežojas ar rakstzīmēm:
[atstarpe], ",", ".", "!", "?", ":", ";"

Burtu skaitīšana
Burtu skaitu palīdz noteikt programmēšanas valodas funkcija, kura tekstā atrod visus unikoda burtus.

Skaitīšana teikumos
Sistēma uzskata tekstu par teikumu, ja tam seko viena no pieturzīmēm: ".", "!", "?"

Kopā simboli
Šeit ir visu simbolu skaits, ieskaitot atstarpes. Šī vērtība ir teksta garums simbolos.